Ekspertyzy dendrologiczno - leśne


  • Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje zieleni.

  • Opracowujemy dokumentację i przygotowujemy wnioski w celu pozyskania pozwolenia na wycinkę, przesadzenie drzew i krzewów, nasadzenia zamienne

  • Przygotowujemy wyceny opłat za wycinki na podstawie aktualnych stawek i obowiązujących przepisów.

  • Wykonujemy szacunki brakarskie i wycenę zarówno d-stanu stojącego jak i surowca drzewnego

  • Wykonujemy opisy taksacyjne oraz uproszczone plany urządzania lasów.

  • Reprezentujemy inwestora przed właściwymi organami.

  • Bierzemy udział w komisjach terenowych.

  • Prowadzimy nadzory nad pracami terenowymi.

 
ekoplan_kontakt_37

 

Partnerzy