Obsługa inwestycji

 

Planowanie i przygotowanie inwestycji - opracowywanie ekspertyz środowiskowych na wszystkich etapach inwestycji i eksploatacji przedsięwzięć

 

 • Analizy środowiskowe - na wstępnych etapach projektu inwestycyjnego przygotowujemy i opracowujemy analizy środowiskowe, tj. opracowania, których celem jest przeanalizowanie wszelkich możliwych wpływów ze strony inwestycji na poszczególne elementy środowiska, co pozwala na wybór wariantów do dalszych prac projektowych i szczegółowych analiz ? tzw. Screening

 • Monitoring przedinwestycyjny awifauny i chiropterofauny

 • Oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji ( także na obszarach Natura 2000) - raporty,

 • Karty informacyjne przedsięwzięcia,

 • Monitoring poinwestycyjny awifauny i chiropterofauny

 

Na etapie realizacji oraz funkcjonowanie przedsięwzięć oferujemy przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania:

 

 • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód,

 • pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków,

 • pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych,

 • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód i gruntu,

 • pozwolenia na rolnicze wykorzystanie ścieków,

 • pozwolenia na wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,

 • pozwolenia na zbieranie i transport odpadów,

 • pozwolenia na wprowadzanie do atmosfery pyłów i gazów,

 
ekoplan_kontakt_37

 

Partnerzy