Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze

 

 

  oferujemy profesjonalne i termionowe wykonanie  następujących usług:
  • Inwentaryzacje flory, z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych.
  • Inwentaryzacje fauny, ze specjalizacją w takich grupach zwierząt jak owady, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.
  • Podczas prac inwentaryzacyjnych w terenie prowadzimy rozpoznanie przestrzennego wykorzystywania siedlisk przez zwierzęta.
  • Ocenę, jakości siedlisk.
  • Lokalizujemy miejsca konfliktowe szlaków migracyjnych zwierząt z planowanymi inwestycjami.

 
ekoplan_kontakt_37

 

Partnerzy